Privatnost

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Mi u Vagabond pozitivnoj komunikaciji sa životinjama poštujemo Vašu privatnost, razumijemo da Vam je ona važna i da Vam je stalo kako se Vaše informacije koriste.

Nikada nećemo prodati ni javno objavljivati Vaše osobne podatke koje ste s nama podijelili (vaše ime/prezime i kontakte, kao i informacije o Vama i Vašem ljubimcu

Nikada nećemo podijeliti Vaše osobne podatke s trećom osobom u svrhe promidžbe te treće osobe.

Uvijek ćemo se brinuti o sigurnosti Vaših podataka pomoću strogog kriptiranja, poštivajući sve propise o zaštiti osobnih podataka i primjenjujući najviše sigurnosne IT standarde.

Nikada Vam nećemo izravno poslati promidžbenu poruku e-poštom bez Vaše privole. Za primanje naših newslettera i promidžbenih poruka tražimo Vašu izričitu privolu.