Pozitivna komunikacija

ŠTO JE TO POZITIVNA KOMUNIKACIJA – Pozitivna komunikacija se prvenstveno odnosi na našu interakciju sa životinjama, što uključuje naš verbalni i fizički pristup i odnos.  Sama nam riječ “pozitivno” govori da je komunikacija takva da neće naškoditi životinji, te da će joj pomoći da se bolje razumijemo….VIŠE

DOBRE STRANE POZITIVNE KOMUNIKACIJE I TRENINGA – 
Treninzi  i rad sa psima (životinjama) bi trebali biti puno više od naše želje da oni izvršavaju naše signale. Odnosno, tu se ne bi trebalo raditi o uspostavljanju autoriteta, o dominaciji, o tome da moraju raditi ono što im mi kažemo samo zato što smo im mi skrbnici ili imamo priliku raditi s njima….VIŠE

U albumu niže nalaze se vagabond natuknice vezane najvećim dijelom za pozitivan pristup u radu sa životinjama.

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend