Igra kod pasa

PSEĆA IGRA – 
Sa psima se trebamo igrati, trebamo im omogućiti da se igraju s drugim psima i sa svojim igračkama. Za pse je igra važna jer tako izbacuju energiju, zabavljaju se i uče o životu. Psi se mogu igrati u bilo kojoj dobi, samo igru treba naknadno prilagoditi…VIŠE

IGRA JE VAŽAN ELEMEMENT ODGOJA PASA – 30. April.2014
Igra je važan dio odrastanja jer kroz igru učimo i pripremamo se za život. Sve što naučimo nazabavan način lakše i brže ćemo usvojiti. Jednako vrijedi i za naše ljubimce. No nije svaka igra primjerena, niti se psi žele i trebaju igrati na jednak način tokom cijelog života….VIŠE